Sikker, sunn og samtykkende
VagiFlex bekkenbunnstrener
VagiFlex
Enkel og effektiv trener for
bekkenbunnsmusklene

Les mer
Få kontroll på underlivet
Knip deg til et tettere og strammere underliv – og et bedre sexliv!
Klinikk Sexologen

Rådgivning og terapi
Hva vi kan hjelpe med
• Lystproblemer
• Manglende orgasme
• Smerter i underlivet
• For tidlig utløsning
• Andre problemer
Nye muligheter (for par)
Coaching
Kurs, foredrag mm.

Om Klinikk Sexologen
Priser
Kontakt oss

Til hovedsiden
 
For timebestilling og endring av time ring mandag til fredag mellom kl 9:00 og 16:00. Du kan også sende tekstmelding eller epost.

Klinikk Sexologen
Akersgata 7
N-0158 Oslo, Norge
Se kart
 
Telefon: (+47) 414 46 744
Epost: post@sexolog.no
 
Tekstmelding sendes til telefonnummeret ovenfor. Husk å skrive under hver melding med fullt navn. Meldinger som ikke er underskrevt vil ikke bli besvart. Av personvernhensyn lagrer vi ikke kontakter på telefonen.
 
Vi kan dessverre ikke svare på spørsmål om sex og samliv via telefon, epost eller Skype, når dette ikke er avtalt på forhånd.
 
Facebook
 
Legg til kontaktinformasjon:
Visittkort i vcf-format med adresse, telefonnummer, epost- og webadresse til klinikken.

Klikk kortet for å legge til
i adressebok.
vCard
QR kode for iPhone og Android med adresse, telefonnummer, epost- og webadresse
til klinikken.
QR codeSexologi i Norge

På denne siden finner du informasjon om:

Hva er en sexolog?
Utdanning i faget sexologi
Yrkesmuligheter som sexolog
Om Norsk Forening for Klinisk Sexologi (NFKS), og hvorfor sexolog Gro Isachsen ikke lenger er medlem av foreninga.
Eksklusjonen av Gro Isachsen blir opphevet, men løgnene fortsetter.Hva er en sexolog?

En sexolog arbeider med å gi andre et bedre seksualliv. Det kan foregå på mange måter. Noen sexologer driver med informasjon og opplæring i prevensjon og seksuelt overførbare infeksjoner, andre arbeider med seksuelle problemer i direkte kontakt med klienter, noen driver med generell rådgivning og noen driver forskning med utgangspunkt i seksualiteten – eller en kombinasjon av disse.

Spesialisering
Flere sexologer har spesialisert seg innen visse fagområder, for eksempel potensproblemer, lystproblemer, orgasmeproblemer, tenningsmønstre, smerter i underlivet, overgrep, kjønnsidentitet, fremmedkulturelle og sex, barn og unge, funksjonshemmede og sex mm.


Utdanning i faget sexologi

Sexologi er et eget fag (lenke til Wikipedia). Svært få yrkesgrupper får opplæring i faget sexologi som en del av fagutdanningen.

Leger og psykologer har ikke nødvendig utdanning
Siden midten av 1990-tallet har leger kun hatt åtte timer forelesning i faget sexologi i løpet av studiene. I det samme tidsrommet har kun en tredel av psykologistudentene benyttet seg av et frivillig kurs i sexologi på tilsammen 35 timer. Ingen av disse to yrkesgruppene er derfor i utgangspunktet faglig kvalifisert til å arbeide som sexologer på grunn av for lite utdanning i faget.

Sexologi som påbyggingsfag
Siden 2003 har det vært uteksaminert studenter med et påbyggingsfag i sexologi fra Høgskolen i Agder – nå Universitetet i Agder (Uia). Disse har et grunnkurs i sexologi (åpnes i nytt vindu) basert på mye selvstudium og med 10 helgesamlinger over to år – som til sammen gir 60 studiepoeng. Dette tilsvarer et års heltids studier.

Studentene må i utgangspunktet ha minst tre års universitets- eller høgskoleutdanning innen fagområder som er relevante for studiet. Disse kan blant andre være leger, sykepleiere, ergoterapeuter, psykologer, teologer, familierådgivere, sosionomer, vernepleiere, lærere, førskolelærere, barne- og ungdomsarbeidere og politiet.

Hovedlærere ved kurset er psykolog og sexolog, professor Elsa Almås og lege og sexolog, professor Esben Esther Pirelli Benestad.

Cirka 150 studenter har inntil nå (2012) fått utdanning i sexologi ved UiA.

Opptak til studiet skjer hvert annet år (opptak 2013). Cirka 1800 søker de 30 ledige plassene ved hvert studieopptak.

De som ønsker ytterligere informasjon om yrkesmuligheter og utdanning i faget sexologi i Norge bes ta kontakt med universitetet (se lenke ovenfor).

Høyere utdanning i faget sexologi

På sikt er det å håpe at vi i Norge får en tidsriktig, faglig bred og differensiert sexologiutdanning, som kan utdanne de høyst ulike yrkesgruppene som er aktuelle for de svært så ulike oppgavene sexologer vil komme til å arbeide med i tiden framover.

Det som til nå har blitt etablert av utdanning ved UiA må styrkes og utvides til å kunne tilby studentene en høyere utdanning i faget sexologi.

Vi trenger kliniske sexologer for de vanligste problemene folk opplever, som har god kompetanse i generell sexologi, sexologiske metoder, rådgivning og atferdsterapi.

Vi trenger medisinske sexologer for de med varig eller midlertidig nedsatt fysisk kapasitet, og de som på grunn av sykdom har fått problemer med seksualiteten.

Vi trenger sexologer som er eksperter på barn og unge. Vi trenger sexologer som arbeider med overgripere og de som har vært utsatt for overgrep.

Vi trenger sexologer som er pedagoger og kan lære andre om sex, og vi trenger sexologer som er eksperter i samfunnsinformasjon om sex.

Og selvfølgelig trenger vi sexologer som kan fylle flere av disse funksjonene samtidig.

Og vi trenger en interesseorganisasjon som samler alle disse og har som mål å fremme den frigjorte og gode seksualiteten, og klinisk hjelpe de som av svært så ulike årsaker i løpet av livet får problemer med seksualiteten de selv ikke kan løse.

NACS-godkjenning

Etter gjennomført grunnkurs i sexologi ved UiA kan studentene etter vurdering av Norsk Forening for Klinisk Sexologi (NFKS) få tildelt autorisasjon som Spesialist i sexologisk rådgiving, NACS (Nordic Association of Clinical Sexology).

I 2012 var det tilsammen 82 personer som har fått tildelt denne godkjennelsen.

Dette er ingen offentlig autorisasjon, men kun en tildeling av kompetansebevis fra en interesseorgasisjon, hvor medlemmene avgjør kompetansen til hverandre.

At en etter et kurs med kun 60 studiepoeng i et fag får kalles spesialist i faget samsvarer ikke med kravene som stilles til spesialister i andre fag. En så vidt påbegynt utdanning i form av et grunnkurs i et så omfattende fag som sexologi, gir selvfølgelig ingen spesialistkompetanse i faget og yrket.

Selvstudium etter yrkesutdanning
På grunn av manglende studietulbud i Norge har flere som nå arbeider som sexologer selv sørget for å skaffe seg omfattende kunnskaper i faget sexologi ved selvstudium, etter sin yrkesutdanning.

Dette gjelder for alle sexologer som har vært etablert en stund. Enten de i utgangspunktet var utdannet fysioterapeut, lege, psykolog, teolog eller spesialpedagog som Gro Isachsen.

Isachsen studerte sexologi på heltid i fire og et halvt år. Hun har i tillegg også studert psykologi, sosiologi, pedagogikk, spesialpedagogikk, kognitiv terapi, mental trening og ekspneringsterapi.

Internasjonalt finnes det et stort og bredt tilbud av litteratur i faget sexologi. Ved flere anerkjente institutter og universiteter i andre land drives det omfattende sexologisk forskning. I en del andre land er det også mulig å ta utdanning i faget sexologi fram til Phd (Doktorgrad).


Yrkesmuligheter som sexolog

Noen få helseforetak har ansatt helsearbeidere som også har utdanning i sexologi. De fleste som arbeider som kliniske sexologer, enten de driver rådgivning eller terapi, eller begge deler, driver privat virksomhet. De fleste har en ansatt, noe få flere. De fleste arbeider kun deltid som sexologer.

De fleste som kaller seg Spesialister i klinisk sexologi (NACS) arbeider deltid som klinisk sexolog ved private institutter og klinikker. De aller fleste er leger eller psykologer, og har etter det som er kjent ingen formell utdanning i faget sexologi. I 2012 var det tilsammen 17 personer som har fått tildelt denne godkjennelsen.

Gro Isachsen er en av ytterst få i Norge som over lengre tid har hatt yrket klinisk sexolog på heltid. Det vil si at hun hele tiden sitter ansikt til ansikt med klienter i samtale på klinikken.

Noen sexologer med utdanning fra UiA og godkjenning som Spesialist i sexologisk rådgivning (NACS), har etablert egen privat praksis. Ofte er arbeidet som sexolog kun på deltid. Annet yrke er hovedyrke.

Flere har andre yrker innen private og offentlige helseforetak og annen offentlig virksomhet, men hvor de også får praktisert faget sexologi.

På Internett er det cirka 25 som tilbyr kliniske sexologiske tjenester i Norge. Alle holder til fra Tromsø og sørover i landet.


Om Norsk Forening for Klinisk Sexologi (NFKS)

Nye fag skaper nye interesseorganisasjoner. Norsk Forening for Klinisk Sexologi ble etablert i 1982, men bærer fortsatt preg av å ikke ha funnet sin form.

Foreningen hadde i 2012 cirka 130 medlemmer.

Dessverre er helsearbeidere som leger og psykologer gitt prioritet i foreningens egen autorisasjon av fagpersoner, selv om helsefagene i de fleste tilfeller ikke er det beste utgangspunkt for å arbeide med de vanligste seksuelle problemene i befolkningen.

I Danmark har det sexologiske miljøet skilt lag, og er nå representert av to interesseorganisasjoner. Vi trenger et sexologisk fagmiljø også i Norge, men det må være en forening til alle medlemmenes beste. Egnethet, ikke om en per definisjon er helsearbeider, må telle mest.

Mange studenter og nyutdannede sexologer er entusiastiske og ønsker å gjøre en god jobb for seksualiteten. Slik det nå er vil alle som ikke er helsearbeidere kunne bli ekskludert fra videreutdanning, framtidige stillinger og arbeidsmuligheter.

Norsk Forening for Klinisk Sexologi sine medlemmer består nå hovedsaklig av nåværende og tidligere studenter fra grunnkurset i sexologi ved UiA, mens dens faglige tyngde og alibi utgjøres av en liten krets medlemmer bestående av leger og psykologer – og en prest.

Disse har gitt hverandre titlene Spesialist i klinisk sexologi, NACS. I følge hva som er kjent har ingen av disse noen formell utdanning i faget sexologi.

Denne kretsen ønsker å sykeliggjøre seksualiteten slik at de som helsearbeidere i framtiden kan komme inn under en eventuell statlig refusjonsordning ved konsultasjon hos sexolog med helsefaglig bakgrunn. Med andre ord ekskludere de som har en vel så relevant faglig bakgrunn, som for eksempel familierådgivere, sosionomer, lærere, førskolelærere, barne- og ungdomsarbeidere.

Et dårlig sexliv skyldes i de aller fleste tilfeller ikke en fysisk skade eller sykdom. Svært skjelden skyldes det en psykisk sykdom. Manglende kunnskap om hva som er og gir god sex, ikke forstå og bruke eget og partners tenningsmønster og tillærte fordommer – det er de vanligste årsakene til et dårlig sexliv.

Et dårlig sexliv er ingen sykdom som skal behandles!


Eksklusjon
Gro Isachsen var tidligere medlem av Norsk Forening for Klinisk Sexologi, men ble ekskludert av styret i 2005 fordi hun henviste til sitt medlemskap i foreningen på sine hjemmeside.

Ja, du leste riktig – utrolig, men sant!

Flere styremedlemmer og andre medlemmer, både den gang og senere, har gjort det samme uten reaksjon fra styret.

Styret besto i 2005 av:
- Åshild Skogerbø, psykolog (leder)
- Dagfinn Sørensen, psykolog
(den gang gift med seksualforsker Bente Træen)
- Margrethe Wiede Aasland, førskolelærer (daglig leder IKST)
- Raymond Mortensen, urolog
- Line Merete Tangen Aanerød, psykolog
- Knut Hermstad, prest (senere leder av foreninga)

Først forsøkte styret å ekskludere Isachsen fordi hun arbeidet med barn og unges seksualitet. Da de måtte innse at hun både hadde formelle faglige kvalifikasjoner og erfaring som spesialpedagog fra slikt arbeid innen den offentlige barne- og ungdomspsykiatrien, noe de selv ikke hadde, ble de nødt til å droppe dette temaet som utgangspunkt for eksklusjon.

De kom så opp med den oppsiktsvekkende ideen om å ekskluderte henne på grunn av henvisningen til medlemskap i foreningen på hennes hjemmeside.

Flere fra foreningen og deres støttespillerne forsøkte samtidig å så tvil om Isachsens generelle kompetanse som sexolog via en svertekampanje i form av uttalelser og innlegg i ulike media. Også dette forsøket på å bli kvitt henne mislyktes på grunn av deres manglende grunnlag for påstandene.

Se også, Artikler, kronikker, debattinnlegg, foredrag mm., av sexolog Gro Isachsen

Det fantes ingen hjemmel i vedtektene for eksklusjonen av sexolog Gro Isachsen. Det ble heller ikke henvist til vedtektene i vedtaket om eksklusjon i styret.

Ingen seriøs interesseforening ekskluderer sine medlemmer for å oppgi til sine kontakter at de er medlem av foreninga – klart det lå annet bak eksklusjonen av Gro Isachsen. Selv om styret faktisk skriftlig oppga dette som begrunnelse for eksklusjonen i sin desperasjon etter å bli kvitt henne.

Den åpenbart reelle årsaken til eksklusjonen var at medlemmer av styret i foreningen og deres støttespillere ønsket å bli kvitt en brysom konkurrent på flere områder. Dette var på tidspunktet for eksklusjonen av Isachsen åpenbart for en hver som fulgte med på debatten rundt dette i Dagbladet, VG og TV2.

Problemet for disse personene var; Gro Isachsen fikk for mye oppmerksomhet som sexolog i media og for sine bøker, og hun ville ikke innordne seg den vedtatte maktstrukturen innenfor det selvutnevnte fagmiljøet.

Og da heller ikke media ville la seg innordne, men fortsatte å referere til Isachsen i faglig sammenheng, var eksklusjon et siste desperat trekk fra styret.

Her kan du lese den totale korrespondansen mellom styret i Norsk Forening for Klinisk Sexologi og sexolog Gro Isachsen i forbindelse med eksklusjonen.

God fornøyelse!Mange styrer i foreningen har kommet og gått siden eksklusjonen av Gro Isachsen. Av frykt for "eliten" i foreninga er det ingen som har tatt ansvaret for å gå inn i styrets behandling av eksklusjonen i 2005 og sett på grunnlaget og lovligheten av vedtaket om eksklusjon.

Som organisasjon er Norsk Forening for Klinisk Sexologi ennå udemokratisk og uten evne til selvkritikk, og bør derfor ikke få bli en aktør i Helsenorge.

For eksempel har ikke lenger medlemmene i foreningen innsynsrett i styrets arbeid, noe de i hvert fall i følge vedtektene hadde i 2005. Selv om det daværende styre ikke lot det hindre de i å holde tilbake informasjon om styrets arbeid med eksklusjonen av Gro Isachsen.

Norsk Forening for Klinisk Sexologi har utviklet usunne makt- og interessestrukturer, og vil ikke kunne bli friskmeldt før disse blir erkjent og endret.


Farsen fortsetter 10 år etter
I juni 2014 tok leder av Norsk forening for klinisk sexologi, Elsa Almås, på eget initiativ kontakt med Gro Isachsen via epost hvor hun blandt annet skrev; "jeg vil bare si at jeg ikke delte daværende styres behov for å ekskludere deg fra foreningen." Senere skriver hun; "Jeg synes det er en skam at du ikke skal være velkommen i sexologimiljøet i Norge!"

På eget initiativ ba styret i NFKS Etisk komite i foreningen om å gå gjennom eksklusjonssaken fra 2005.

Ett år etter henvendelsen fra Elsa Almås, i juni 2015, mottar Gro Isachsen et brev fra styret i foreningen med beskjed om at eksklusjonen fra 2005 er opphevet.

I samme brev påstår styret nå at en av grunnene til eksklusjonen var at det på hjemmesiden til Isachsen (denne) i 2005 sto at Isachsen behandlet seksuelle overgripere. Det siste er en løgn, noe som foreningen etter anmodning fra Isachsen ikke har kunnet dokumentere, og som heller ikke med et ord er nevnt i styrets vedtak om eksklusjon i 2005.

Faktum er det motsatte av hva foreningen nå påstår. På hjemmesiden står det som et eget punkt at Isachsen ikke behandler seksuelle overgripere og de som har vært utsatt for overgrep. (se her)

I epostene fra styret i NFKS kommer det tydelig fram at initiativet fra foreningen i 2014 kun er et ledd i et forsøk på å få Gro Isachsen til å fjerne den negative omtalen av NFKS på denne siden. En side som er mye lest (4205 besøkende i 2016 og 3158 i første halvår 2017), og som derfor kommer høyt opp i søkeresultat på Google ved søk på foreningen og dets styre.

For sexolog Gro Isachsen er det utenkelig igjen å bli medlem av en forening som til de grader farer med løgn, og hvor etikk synes å være totalt fraværende.

Pasienten er fortsatt syk, nå mer alvorlig enn noen gang.

Vi vil på det sterkeste fraråde en hver kontakt med denne uetiske og udemokratiske foreningen.

Les hele korrespondansen her.


Har du informasjon om Norsk Forening for Klinisk Sexologi eller spørsmål om denne saken, vennligst kontakt oss via post@sexolog.no.


Til forsiden

Til topp


Gro Isachsen

Gro Isachsen,
se
xolog og
samlivsrådgiver


Gro er leder og faglig ansvarlig for Klinikk Sexologen og sexolog.no. Klinikken ble etablert i 2002.

Hun har i tilegg til mange års studier i faget sexologi også studert psykologi, sosiologi, pedagogikk, spesialpedagogikk, kognitiv terapi, mental trening, transaksjonsanalyse og eksponeringsterapi.

Gro har siden 2002 tatt i mot flere tusen, single og par, til rådgivning og terapi. Enda flere har hun siden 2000 gitt råd i sine bøker, i media, som foredragsholder og via ulike tjenester på internett og mobil.

Hun startet i 2002 forsknings-prosjektet "Seksuell lyst hos kvinner". I undersøkelsen har hun dybde-intervjuet mer enn 800 kvinner og 300 menn, single og par, om deres forhold, seksualliv og helsetilstand.

Isachsen ledet utviklingen av VagiFlex fleksibel bekkenbunns-trener for styrking av musklene i bekkenbunnen.

Gro har i mange år hatt fast spalte med råd om sex og samliv i
avisa Dagbladet og i ukebladet Vi Menn. Hun har siden 2000 vært faglig ansvarlig for Forum for seksualitet hos Doktor Online. Siden 2013 har Isachsen vært fast spaltist i magasinet Vi over 60.

Les mer om Gro og klinikken

Gro har skrevet sexhåndbøkene
Sex - ja takk!, Mer sex, takk!,
Spør Gro om sex
og Mer lyst!.

Gro Isachsen har solgt
mer enn
50.000 bøker om sex
i Norge
.
I tillegg kommer salg i utlandet.


Kjøp bøkene direkte fra oss.
Bestill her

Ny bok av Gro Isachsen

Mer lyst!


Mer lyst!

Av Gro Isachsen

Cappelen Damm
forlag


En selvhjelpsbok for blant andre par som har havnet i sexklemma. Boka er et hjelpemiddel for de som er motivert til fornyelse og revitalisering av seksuallivet, og er et verktøy for mer sanselig, lekende sex med vekt på begges nytelse.

Boka tar også for seg hvordan kvinner kan unngå, og selv bidra til å behandle, ulike former for smerter og ubehag i underlivet.

Les merDisse bøkene er også utgitt i pocket-utgave

Sex – ja takk!

30 000 i Norge

Sex
ja takk!

Av Gro Isachsen

Cappelen forlag


Mest om kvinners seksualitet, men også for menn om hvordan få leken inn i seksualiteten. Denne håndboka gir innføring i hvordan kvinner kan slå seg mer løs i seksuelle sammenhenger og nyte mer.

Boka har blitt en favoritt blant kvinner som tar ansvar for egen nytelse, og som ønsker å utforske seksualiteten.

Oversatt til dansk

Les mer


Mer sex, takk!

10 000 i Norge

Mer sex, takk!

Av Gro Isachsen
Cappelen forlag


En håndbok om mannens seksualitet. Bør også leses av alle kvinner som vil øke sin forståelse av hva som foregår i hodet og kroppen til sin elsker.


Les mer


Spør Gro om sexSpør Gro om sex

Av Gro Isachsen
Cappelen forlag


Et utvalg spørsmål fra leserne, og de svar Gro har gitt i avisa Dagbladet og ukebladet Vi Menn. Her finner du svar på mange forskjellige spørsmål om seksualitet, enten du er ungdom eller eldre.

Les mer

 

© 2002-2015 sexolog.no – Klinikk Sexologen – Sexolog Gro Isachsen
Personvern og betingelser for bruk